www.innowacyjna.zpp.pl

Kontakt z nami
REALIZATORZY Związek Powiatów Polskich Uczelnia Vistula

Działania w projekcie

Szczegółowa informacja o zadaniach w projekcie:

1. Audyt instytucjonalny i przygotowanie JST do wdrożenia Programu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) – realizuje Związek Powiatów Polskich (ZPP)

a. Audyt instytucjonalny na podstawie metodologii PRI, którego produktem będzie indywidualny raport dla każdej JST
b. Audyt powdrożeniowy na podstawie metodologii PRI, którego produktem będzie indywidualny raport dla każdej JST
c. Szkolenia dla 120 osób (średnio po 10 osób z każdej JST) w zakresie stosowania PRI

2. Audyt kompetencji i potrzeb szkoleniowych – realizuje Uczelnia Vistula (UV)
a. Badania kompetencji w każdej JST, którego produktem będzie indywidualny raport
b. Opracowanie profili kompetencji dla stanowisk pracy
c. Platforma e-learningowa pozwalająca na samodzielne stosowanie przez JST systemu oceny kompetencji, a także na korzystanie z zamieszczanej na niej szkoleń
d. Zbiór narzędzi i procedur pozwalających na ocenę kompetencji do samodzielnego stosowania w JST

3. Zbudowanie komunikacji społecznej w JST – realizuje UV
a. Dokonanie przeglądu systemów komunikacji społecznej w każdej z JST
b. Szkolenia modułowe dla 200 osób (średnio po 17 osób z każdej JST) z zakresu komunikacji społecznej
c. Szkolenia w formacie e-learning z grą symulacyjną

4. Infrastruktura etyczna w JST – realizuje ZPP
a. Dokonanie przeglądu infrastruktury etycznej w każdej z JST
b. Przygotowanie map zagrożeń z kompletem narzędzi dla każdej z JST
c. Warsztaty szkoleniowe dla 200 osób (średnio po 17 osób z każdej JST) z zakresu etyki
d. Płyty CD

5. Zbudowanie systemu zarządzania kryzysem – realizuje UV
a. Dokonanie przeglądu stanu i przygotowanie map zagrożeń dla każdej z JST
b. Szkolenia modułowe dla 40 osób (3-4 osoby z każdej JST) z zakresu zarządzania kryzysem
c. Szkolenia w formacie e-learning z grą symulacyjną

6. Zbudowanie systemów zarządzania infrastrukturą drogową i wdrożenie systemu zarządzania drogami – realizuje ZPP
a. Dokonanie przeglądu stanu i opracowanie systemu zarządzania drogami dla każdej JST
b. Szkolenia modułowe dla 40 osób (3-4 osoby z każdej JST) z zakresu zarządzania infrastrukturą lokalną i drogami
c. Szkolenia w formacie e-learning z grą symulacyjną
d. Zbiór narzędzi i instrumentów do zarządzania infrastrukturą drogową dla każdej z JST

7. Przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu usług z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa – realizuje ZPP
a. System usług z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa dla każdej JST
b. Szkolenie modułowe dla 40 osób (3-4 osoby z każdej JST) z zakresu świadczenia usług w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
c. Szkolenia w formacie e-learning z grą symulacyjną

8. Zbudowanie systemu zarządzania ochroną zdrowia i wdrożenie instrumentów nadzoru nad jednostkami świadczącymi usługi medyczne – realizuje ZPP
a. Instrument nadzoru nad jednostkami świadczącymi usługi medyczne
b. Szkolenie modułowe dla 40 osób (3-4 osoby z każdej JST) z zakresu zarządzania ochroną zdrowia na poziomie lokalnym
c. Szkolenia w formacie e-learning z grą symulacyjną

9. Zarządzanie projektem w JST – realizuje UV
a. Szkolenia modułowe dla 200 osób (średnio po 17 osób z każdej JST) z zakresu zarządzania projektami, w tym realizowanymi z funduszy UE
b. Szkolenia w formacie e-learning z grą symulacyjną

10. Zbudowanie polityki równych szans kobiet i mężczyzn – realizuje UV
a. Narzędzie do budżetowania pod względem płci
b. Szkolenia modułowe dla 400 osób (średnio po 34 osoby z każdej JST) z polityki równych szans kobiet i mężczyzn

11. Kontrola zarządcza – realizuje ZPP
a.Dokonanie przeglądu systemów kontroli zarządczej, którego produktem będzie indywidualny raport z wynikami
b. System monitorowania kontroli zarządczej dla każdej JST
c. Szkolenie dla 80 osób (średnio po 7 osób z każdej JST) z kontroli zarządczej
d. Szkolenia menadżerskie dla 36 osób (średnio po 3 osoby z każdej JST) z zakresu kontroli zarządczej

12. Upowszechnianie, wymiana dobrych praktyk i promocja dialogu pomiędzy JST i organizacjami JST – realizuje ZPP
a. Forum inauguracyjne
b. 12 spotkań regionalnych
c. Portal szkoleniowo-edukacyjny na telewizyjnej platformie internetowej
d. Konferencja upowszechniająca dobre praktyki i rezultaty projektu

13. Badania porównawcze satysfakcji mieszkańców – realizuje ZPP

14. Indywidualne doradztwo dla JST i uczestników szkoleń – realizuje ZPP i UV
a. 248 godzin indywidualnego doradztwa (21 godzin na JST)
Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wystapil nieoczekiwany blad

Jezeli problem bedzie sie powtarzal, prosimy o kontakt z administracja serwisu.

Powrot do strony glownej